O NAS

Zieleniec

Warunki sprzyjające uprawianiu narciarstwa w Zieleńcu

Położenie i rys historyczny:

   Tereny Zieleńca położone są w południowo-zachodniej części Kotliny Kłodzkiej, na południe od linii Duszniki - Polanica. Od zachodu graniczą z Czechami, a granica przebiega wierzchownią Gór Orlickich. Od południa i południowego wschodu graniczą z powiatem bystrzyckim, a od północy z Obniżeniem Dusznickim.

   Zieleniec - najwyżej położona wieś górska w Polsce (900m. n.p.m.) należy do obszaru miasta Dusznik-Zdroju. 

   Już w pierwszej połowie XIX w. Zieleniec był dość często odwiedzany przez turystów, a przede wszystkim kuracjuszy z Dusznik Zdroju, wśród których upowszechnił się zwyczaj wchodzenia na Orlicę dla podziwiania wschodów słońca i pięknej panoramy Sudetów. W drugiej połowie XIX wieku powstała w Zieleńcu pierwsza gospoda, która specjalizowała się w przyjmowaniu turystów. Rok 1880 zapoczątkował karierę Zieleńca -jako ośrodka narciarskiego. Dzięki rozpropagowaniu przez Heinricha Rübartscha narciarstwa szybko doceniono warunki klimatyczne osady. Na początku XX w. istniały już zagospodarowane trasy i tereny narciarskie, tor saneczkowy i skocznia narciarska. Dalsza dynamiczna rozbudowa Zieleńca w latach 1930-1938 związana była z utworzeniem w Zieleńcu ośrodka sportów zimowych w zakresie przygotowań olimpijskich. W tym czasie Zieleniec posiadał kilka schronisk górskich i kilkanaście pensjonatów. Rozwój Zieleńca był ściśle związany z rozwojem Dusznik-Zdroju i ruchem turystyczno-wycieczkowym do znanych osobliwości przyrodniczych na terenie Zieleńca. Do nich zaliczyć z pewnością trzeba topieliska pod Zieleńcem i bogate w legendy groty marmurowe, nazwane "Złotymi Sztolniami", znajdujące się na zboczach góry Orlicy.

Obecnie w Zieleńcu funkcjonują bazy noclegowe z wyżywieniem w pełnym zakresie, bary, restauracje, a także sala sportowa.
    Warunki naturalne stoków Gór Orlickich są korzystne do uprawiania sportów zimowych. Składają się na to długie stoki o urozmaiconym profilu podłużnym (załomy, uskoki, spłaszczenia) oraz duże nachylenie, dochodzące nieraz do 30% i więcej. Niezwykle ważnym w tym obszarze jest trawiaste podłoże, które przy niewielkiej warstwie śniegu umożliwia jazdę na nartach.

Góry Orlickie i Bystrzyckie porośnięte są lasami świerkowymi, ale północne stoki Gór Orlickich są odsłonięte, co wykorzystano budując tu ponad 20 wyciągów narciarskich o długości od 50m (szkółki narciarskie) do ponad 800m.


Charakterystyka klimatyczna:

   Klimat Gór Orlickich i Bystrzyckich kształtują masy powietrza polarno-morskiego, napływającego przez większą część roku znad północnego Atlantyku. Ponadto obszar ten znajduje się okresowo pod wpływem mas powietrza polarno-kontynentalnego, arktyczno-morskiego i podzwrotnikowo-kontynentalnego.

   Analiza temperatury w przebiegu miesięcznym i rocznym pozwala stwierdzić, że najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą +14°C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z temperaturą -4,8°. Średnia roczna temperatura w Zieleńcu wynosi +4,4°C. Charakterystycznym jest fakt, że rozkład opadów z wyjątkiem miesięcy letnich jest równomierny i zbliżony do 100mm.

   W związku z wiejącymi w wyższej strefie wiatrami w rejonie Gór Orlickich wraz z Zieleńcem i tylko tam powstaje bardzo niskie ciśnienie, które jest ewenementem w skali całego kraju. Zbliżone jest bowiem do ciśnienia, jakie występuje na wysokości powyżej 3000m n.p.m.! Wynosi ono średnio ok. 630 mmHg Przy tak niskim ciśnieniu organizm człowieka w naturalny sposób wytwarza więcej czerwonych ciałek krwi (erytropoeza), co służy przede wszystkim lepszemu, zwiększonemu transportowi tlenu do komórek i mięśni, jak też lepszemu odprowadzeniu zbędnych produktów przemiany materii. Ma to szczególnie duże znaczenie dla sportowców, jak i dla osób przebywających tam na wypoczynku. Tygodniowy pobyt pozostawia już korzystne ślady w organizmie, co dowiedziono dzięki badaniom fizjologicznym.


Pokrywa śnieżna:

    Pokrywa śnieżna ma ścisły związek z warunkami klimatycznymi i geograficznymi. Średnia trwałość pokrywy śnieżnej w obszarze Zieleńca wynosi ponad 100 dni. W latach przedwojennych ilość dni z pokrywą śnieżną dochodziła do prawie 150! Dla porównania: wskaźnik dla Wrocławia 37 dni, a dla Śnieżki (1603m. n.p.m.) - 122 dni.

   W obszarach zalegania pokrywy śnieżnej istnieje bardzo wysokie promieniowanie rozproszone oraz zwiększone promieniowanie ultrafioletowe (biologicznie czynne powodujące, że powietrze nad pokrywą śnieżną jest prawie zupełnie sterylne, pozbawione bakterii chorobotwórczych). Ponadto w czasie bezchmurnych nocy występują bardzo silne wypromieniowania, co w konsekwencji powoduje duże spadki temperatury powietrza.

   Do uprawiania sportów zimowych niezbędna jest określona grubość pokrywy śnieżnej i parametry termiczno-mechaniczne śniegu. Ogólnie przyjmuje się, że dla sportów narciarskich jest to 20cm.

DOŁĄCZ DO NAS
Facebook
Okolice budynku Regle (przy głównej drodze), w pobliżu pomarańczowej, 6-osobowej kolejki krzesełkowej.
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje od naszej szkoły - zapisz się na newsletter!
Zobacz naszą lokalizację na mapie Google.